"დაპროგრამების ენა C"

სალექციო მასალები და ვიდეო ფაილები იხ. აქ :სალექციო მასალები

დაიდო დოკუმენტი ქართულის გამოტანა კონსოლზე

ელექტრონული ინჟნერია

დამატებითი ინფორმაცია

კვირაში ერთხელ მაინც ეწვიეთ ამ საიტს აქ დაიდება დამატებითი ინფორმაცია:
ა) სალექციო მასალები
ბ) ინფორმაცია გამოცდის საკონტროლოს და ა.შ. შესახებ

ორობითი სისტემის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ დამატებითი ლიტერატურა ორობით/თექვსმეტობით სისტემებზე და ფონტების კოდირებები

პროგრამა ფონტების დასათვალიერებლად. გაცილებით უკეთესია ვიდრე ვინდოუსის სისტემური. fontmatrix.0.6

პროგრამა ფონტ ედიტორი fontforge. fontforge.org