კოდები "დაპროგრამების ენა C"

გამოცდა   ჩატარდება 20 იან. 344 . 11:00 სთ

საკითხები იხ. აქ.http://lshoshia.science.tsu.ge/C/gamocda.pdf

აქვე დაიდება საკონტროლო და შუალედურ ამოცანების ამოხსნაში დაშვებული ტიპიური შეცდომები და სწორი ამოხსნები...გადაამოწმეთ ეს გვერდი გამოცდამდე

2 და 3 განზომილებიანი მასივების კოდები  

იხ. აქ.http://lshoshia.science.tsu.ge/C/arraycodes.zip

აქ არის მხოლოდ კოდები და არა პროექტები. პროექტები შექმენით თქვენ თვითონ ცალცალკე ყოველი კოდისთვის. სადაც საჭიროა/ან სურვილი გაქვთ დაამატეთ პროექტში ტაიმერის კლასი.

ტაიმერის კლასიhttp://lshoshia.science.tsu.ge/C/timerclass.zip

მეორე საკონტროლო   ჩატარდება 21 დეკ 344 სალექციო საათებში

საკითხები იხ. აქ.http://lshoshia.science.tsu.ge/C/sakontrolo2.pdf

საკონტროლო წერა "პროგრამირების ენა C"

საკონტროლო ჩატარდება ოთხშაბათს 2 ნოემბერსბილეთები--sakontrolo1.pdf

"დაპროგრამების ენა C"

სალექციო მასალები და ვიდეო ფაილები იხ. აქ :სალექციო მასალები

დაიდო დოკუმენტი ქართულის გამოტანა კონსოლზე

ელექტრონული ინჟნერია

დამატებითი ინფორმაცია

კვირაში ერთხელ მაინც ეწვიეთ ამ საიტს აქ დაიდება დამატებითი ინფორმაცია:
ა) სალექციო მასალები
ბ) ინფორმაცია გამოცდის საკონტროლოს და ა.შ. შესახებ

ორობითი სისტემის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ დამატებითი ლიტერატურა ორობით/თექვსმეტობით სისტემებზე და ფონტების კოდირებები

პროგრამა ფონტების დასათვალიერებლად. გაცილებით უკეთესია ვიდრე ვინდოუსის სისტემური. fontmatrix.0.6

პროგრამა ფონტ ედიტორი fontforge. fontforge.org