შუალედური გამოცდა "დაპროგრამების ენა C"

შუალედური გამოცდა   ჩატარდება 26 ნოემბერს შაბათს 12 სთ აუდ. 344

საკითხები იხ. აქ.http://lshoshia.science.tsu.ge/C/shualeduri.pdf

საკონტროლო წერა "პროგრამირების ენა C"

საკონტროლო ჩატარდება ოთხშაბათს 2 ნოემბერსბილეთები--sakontrolo1.pdf

"დაპროგრამების ენა C"

სალექციო მასალები და ვიდეო ფაილები იხ. აქ :სალექციო მასალები

დაიდო დოკუმენტი ქართულის გამოტანა კონსოლზე

ელექტრონული ინჟნერია

დამატებითი ინფორმაცია

კვირაში ერთხელ მაინც ეწვიეთ ამ საიტს აქ დაიდება დამატებითი ინფორმაცია:
ა) სალექციო მასალები
ბ) ინფორმაცია გამოცდის საკონტროლოს და ა.შ. შესახებ

ორობითი სისტემის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ დამატებითი ლიტერატურა ორობით/თექვსმეტობით სისტემებზე და ფონტების კოდირებები

პროგრამა ფონტების დასათვალიერებლად. გაცილებით უკეთესია ვიდრე ვინდოუსის სისტემური. fontmatrix.0.6

პროგრამა ფონტ ედიტორი fontforge. fontforge.org