"ანტენები" გამოცდა

ანტენები გამოცდა 2 ივლისი

"ანტენებში" გამოცდა  ჩტარდება 2 ივლისს 10:00 აუდ. N344 (სადაც ტარდება ლექციები).

იხ. ბილეთები

 

გამოცდა მოდელირებაში

 მასალები http://lshoshia.science.tsu.ge/modeling/

 გამოცდა ჩატარდება 5 ივლისს . სალექციო კლასში (აუდ. 344)

ბილეთი N1

კუთხით გასროლა 2D
გამოიყენეთ კოდები რაც გაკეთებულია 2დ გრაფიკის დასახატად (წერტილები ინახება მასივში და იხატება) დათვლის ალგორითმი და მატლაბ კოდი იხილეთ : http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/matlab-gasrola-euler.pdf


კოორდინატების გამოთვლა და მასივში შეტანა ხდება idle ფუნქციაში (იხ. opg არქივში კოდი. სტლ ფაილიდან თავის მოდელის ჩატვირთვა).

ბილეთი N2

სახლის გარშემო მოძრავი მანქანის ამოცანიდან აიღეთ მანქანა დახატეთ კოორდინათა სათავეში და დაამატეთ მაუსით სცენის ბრუნვა

"წრფივი სისტემები"-გამოცდა

გამოცდა 21 ივნისი. სალექციო საათებში
ბილეთები იხ. აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear/signalebi-gamocda.pdf

მეორე საკონტროლო 31 მაისი სალექციო საათებში
ბილეთები იხ. აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear/shualeduri.docx

შუალედური 26 აპრილი სალექციო საათებში
ბილეთები იხ. აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear/shualeduri.docx

საკონტროლო ჩატარდება 12 აპრილს სალექციო საათებში
დაიდო 3 კოდი რომელიც გამოგადგებათ მსგავსი ამოცანების ამოხსნისას:
საკონტროლოს ამოცანები: კაიზერის წიგნიდან. ფურიე მწკრივების პოვნა: გვ 12-21;12-22;12-23;12-24;12-26; 12-27 ასევე დავალება/ამოცანები ქართული დოკუმენტიდან linear-1.pdf

კურსის მასალები და კლასის მატლაბ ფაილები იხილეთ აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear

matlab2018-გამოცდა

  გამოცდა ჩატარდება 29 ივნისს. სალექციო საათებში. აუდ. N344. გამოცდის ნიმუში http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/gamocda-0.pdf

მეორე საკონტროლო ჩატარდება 2 ივნისსს სალექციო საათებში. ბილეთები იხილეთ დირექტორიაში http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/?C=M;O=D

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

დაიდო დემო მატლაბ კოდები(გრაფიკები, ფუნქციის მაგალითი და სხვა)

  დაიდო შუალედური გამოცდის ნიმუში http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/

შუალედური გამოცდა ჩატარდება 27 აპრილს სალექციო საათებში

---------------------------------------------------------------------------------------

 მასალები და 1 საკონტროლოს ნიმუში( ჩატარდება 20 აპრილს სალექციო საათებში) http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/

შესაბამისი ლაბორატორიული და სალექციო მასალები იხ. დირექტორიებში

"ანტენები" საკონტროლო

20 აპრილი. 2018

"ანტენებში" შუალედური ჩატარდება ორშაბათს 23 აპრილს აუდ. N342 (სადაც ტარდება ლექციები).

შუალედურის ბილეთები იხ. აქ

_____________________________________________________