"ელექტრონიკის შესავალი" სტუდენტთა საყურადღებოდ

სასწავლო კურსის მასალები:ლექციები და პრაქტიკული

აქ ასევე დაიდება საკონტროლო/გამოცდების ნიმუშები და ბილეთები ელექტრონიკის შესავალი 2015

დამატებითი ინფორმაცია

კვირაში ერთხელ მაინც ეწვიეთ ამ საიტს აქ დაიდება დამატებითი ინფორმაცია:
ა) სალექციო მასალები
ბ) ინფორმაცია გამოცდის საკონტროლოს და ა.შ. შესახებ

ორობითი სისტემის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ დამატებითი ლიტერატურა

მოდელირება

4 აპრილი 2017
დაიდო კოდი 2dgrid1.tgz: ზედაპირის მოდელირება
modeling.tgz 2D სინუსოიდის ანიმაცია.
დაახატინეთ კუთხით გასროლილი ქვა:
1. საჭიროა კოდში ცვლილება idle ფუნქციაში. აქ მოხდება ქვის ახალი კოორდინატების დათვლა.
2. ტაიმერ ფუნქცია გამოძახებს გადახატვის ფუნქცია ყოველ 30 მწამში
3. დახატვის ფუნქციაში დახატეთ ქვა როგორც წერტილი დიდი ზომის რაიმე ფერით
4. მიწაზე დაცემისას დაუბრუნეთ ქვას საწყისი კოორდინატები და გაანულეთ დრო.
5. წინასწარ გამოითვალეთ ქვის ფრენის მაქს. დრო (ხახუნის გარეშე დრო)
6. დაამატეთ ხახუნი.
ტელეას წიგნიდან გაარჩიეთ მე-2 თავი. წიგნი არის წიგნების დირექტორიაში http://lshoshia.science.tsu.ge/modeling/