"დაპროგრამების ენა C"

14 იან. 2019
გამოცდა ჩატარდება 23 იანვარს. სალექციო საათებში.სალექციო კლასში ბიოლოგების კორპუსში
ბილეთები იხ. აქ:href="http://lshoshia.science.tsu.ge/C/gamocda-2018.pdf11 დეკ. 2018
დაიდო ლექციების კოდები.
მეორე საკონტროლო ჩატარდება 19 დეკემბერს. სალექციო საათებში.
ბილეთები იხ. აქ:href="http://lshoshia.science.tsu.ge/C/შუალედური ჩატარდება 31 ოქტომბერს. სალექციო საათებში. ბილეთები იხ. აქ:href="http://lshoshia.science.tsu.ge/C/

1 საკონტროლო ჩატარდება 24 ოქტომბერს. სალექციო საათებში. ბილეთები იხ. აქ:href="http://lshoshia.science.tsu.ge/C/

სალექციო მასალები და ვიდეო ფაილები იხ. აქ :სალექციო მასალები

4 ლექციის კოდები leqcia4.tgz

3 ლექციის კოდები leqcia3.tgz

2 ლექციის კოდები lect-2-2017.rar

1 ლექციის კოდები lect-1-2017.rar

დამატება:

დაიდო დოკუმენტი ქართულის გამოტანა კონსოლზე

კონსოლის ფონტი ქართულითLUCON.otf

"ელექტრონიკის შესავალი" სტუდენტთა საყურადღებოდ

სასწავლო კურსის მასალები:ლექციები და პრაქტიკული

აქ ასევე დაიდება საკონტროლო/გამოცდების ნიმუშები და ბილეთები ელექტრონიკის შესავალი 2017

დამატებითი ინფორმაცია

კვირაში ერთხელ მაინც ეწვიეთ ამ საიტს აქ დაიდება დამატებითი ინფორმაცია:
ა) სალექციო მასალები
ბ) ინფორმაცია გამოცდის საკონტროლოს და ა.შ. შესახებ

ორობითი სისტემის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ დამატებითი ლიტერატურა