ანტენების თეორია

ლიტერატურა:

ორფანიდისი "ელექტრომაგნიტური ტალღები და ანტენები" (ინგ.)
ბალანისი "ანტენების თეორია"

წიგნები და სხვა მასალები

პირველი ლექცია(7 მარტი, 2013):
ორფანიდისი: პარაგ: 1-9 ქართული დოკუმენტები: maqsvel.pdf, tensor.pdf იხ.

აქ