კოდირებები

 

წიგნი: ავტ.ზუბკოვი  ასემბლერი DOS,Windows და Unix სისტემებში (რუსულ ენაზე)

კარგი წიგნია ასემბლერის შესასწავლად. პირველთავში განხილულია ორობითი და ტექვსმეტობითი სისტემები.

წიგნი: Koren, Israel (2002). Computer Arithmetic Algorithms. (ინგლისურ ენაზე) აქაც პირველ თავში განხილულია ორობითი სისტემა.

სტატია ვიკიპედიიდან

შეკრება გამოკლება ორობით სისტემაში

ქართული ფონტების სხვადასხვა კოდირებები

7ბიტ ფონტი:

font7bit.png

8ბიტ ფონტი:

 

font8.png

Unicode ფონტი (ასომთვრული და მხედრული)

Screenshot.png

Unicode ქართული  ფონტი (ნუსხა ხუცური)

Screenshot-1.png

 

 

ფონტების რედაქტორი https://fontforge.github.io

აქ არის utf-8 წარმოდგენის ცხრილები ქართულისათვის( ქართული უნიკოდ კოდი, როგორც სამი ერთ ბაიტიანი ასო-ნიშნის მიმდევრობა) (მონიშნეთ ბლოკი "Georgian") გამოჩნდება ასეთი სურათი:

Unicode
code point
character UTF-8
(hex.)
U+10A0 0xe1 0x82 0xa0
U+10A1 0xe1 0x82 0xa1
U+10A2 0xe1 0x82 0xa2
U+10A3 0xe1 0x82 0xa3
U+10A4 0xe1 0x82 0xa4
U+10A5 0xe1 0x82 0xa5
U+10A6 0xe1 0x82 0xa6
U+10A7 0xe1 0x82 0xa7
U+10A8 0xe1 0x82 0xa8
U+10A9 0xe1 0x82 0xa9
U+10AA 0xe1 0x82 0xaa
U+10AB 0xe1 0x82 0xab
U+10AC 0xe1 0x82 0xac
U+10AD 0xe1 0x82 0xad
U+10AE 0xe1 0x82 0xae
U+10AF 0xe1 0x82 0xaf
U+10B0 0xe1 0x82 0xb0
U+10B1 0xe1 0x82 0xb1
U+10B2 0xe1 0x82 0xb2
U+10B3 0xe1 0x82 0xb3
U+10B4 0xe1 0x82 0xb4
U+10B5 0xe1 0x82 0xb5
U+10B6 0xe1 0x82 0xb6
U+10B7 0xe1 0x82 0xb7
U+10B8 0xe1 0x82 0xb8
U+10B9 0xe1 0x82 0xb9
U+10BA 0xe1 0x82 0xba
U+10BB 0xe1 0x82 0xbb
U+10BC 0xe1 0x82 0xbc
U+10BD 0xe1 0x82 0xbd
U+10BE 0xe1 0x82 0xbe
U+10BF 0xe1 0x82 0xbf
U+10C0 0xe1 0x83 0x80
U+10C1 0xe1 0x83 0x81
U+10C2 0xe1 0x83 0x82
U+10C3 0xe1 0x83 0x83
U+10C4 0xe1 0x83 0x84
U+10C5 0xe1 0x83 0x85
U+10C6 0xe1 0x83 0x86
U+10C7 0xe1 0x83 0x87
U+10C8 0xe1 0x83 0x88
U+10C9 0xe1 0x83 0x89
U+10CA 0xe1 0x83 0x8a
U+10CB 0xe1 0x83 0x8b
U+10CC 0xe1 0x83 0x8c
U+10CD 0xe1 0x83 0x8d
U+10CE 0xe1 0x83 0x8e
U+10CF 0xe1 0x83 0x8f
U+10D0 0xe1 0x83 0x90
U+10D1 0xe1 0x83 0x91
U+10D2 0xe1 0x83 0x92
U+10D3 0xe1 0x83 0x93
U+10D4 0xe1 0x83 0x94
U+10D5 0xe1 0x83 0x95
U+10D6 0xe1 0x83 0x96
U+10D7 0xe1 0x83 0x97
U+10D8 0xe1 0x83 0x98
U+10D9 0xe1 0x83 0x99
U+10DA 0xe1 0x83 0x9a
U+10DB 0xe1 0x83 0x9b
U+10DC 0xe1 0x83 0x9c
U+10DD 0xe1 0x83 0x9d
U+10DE 0xe1 0x83 0x9e
U+10DF 0xe1 0x83 0x9f
U+10E0 0xe1 0x83 0xa0
U+10E1 0xe1 0x83 0xa1
U+10E2 0xe1 0x83 0xa2
U+10E3 0xe1 0x83 0xa3
U+10E4 0xe1 0x83 0xa4
U+10E5 0xe1 0x83 0xa5
U+10E6 0xe1 0x83 0xa6
U+10E7 0xe1 0x83 0xa7
U+10E8 0xe1 0x83 0xa8
U+10E9 0xe1 0x83 0xa9
U+10EA 0xe1 0x83 0xaa
U+10EB 0xe1 0x83 0xab
U+10EC 0xe1 0x83 0xac
U+10ED 0xe1 0x83 0xad
U+10EE 0xe1 0x83 0xae
U+10EF 0xe1 0x83 0xaf
U+10F0 0xe1 0x83 0xb0
U+10F1 0xe1 0x83 0xb1
U+10F2 0xe1 0x83 0xb2
U+10F3 0xe1 0x83 0xb3
U+10F4 0xe1 0x83 0xb4
U+10F5 0xe1 0x83 0xb5
U+10F6 0xe1 0x83 0xb6
U+10F7 0xe1 0x83 0xb7
U+10F8 0xe1 0x83 0xb8
U+10F9 0xe1 0x83 0xb9
U+10FA 0xe1 0x83 0xba
U+10FB 0xe1 0x83 0xbb
U+10FC 0xe1 0x83 0xbc