ლინუქს კონსოლის ფონტი და კლავიატურა

1.გადაიტვირთეთ kaconsole.tgz 
2.გადაწერეთ შესაბამის დირექტორიებში
3. ფონტის გააქტიურება:
setfont -v /usr/share/kbd/consolefonts/LatKaCyrHeb-14.psfu.gz 
4. კლავიატურის გააქტიურება:
loadkeys /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/ka-mx.map.gz

ეს ორი ბრძანებაა rc.keymap, rc.font ფაილებში. მიეცით ამ სკრიპტებს გაშვების უფლება და გაუშვით rc.local  ან პროფილის ფაილიდან ავტომატურად გააქტიურებისთვის.

კლავიატურის გადართვა (ინგლისურ-ქართული):
მარჯვენა Ctrl ღილაკით


თუ თვენ ასევე მისცემთ ქართული ლოკალის ბრძანებას, გექნებათ ასეთი კონსოლი